”The beauty of the model is that you can grasp the concept of Core Quadrants in five minutes and yet it can keep you busy for the rest of your life.”   Daniel Ofman

 
Vi gillar modellen och processen kring den av många skäl.
  • Kärnkvaliteter är en polaritetsmodell. Det handlar inte om antingen det ena eller det andra utan om att sträva efter att balansera kvaliteter.
  • Modellen hjälper oss att se att bakom våra egna och andras överslag finns alltid kvaliteter.
    Den kan hjälpa oss att lära känna oss själva och andra utan att  för den skull stoppa in oss i en förenklande typologi.
  • Arbete med modellen kan vara ett kraftfullt sätt att stärka samarbete på tvären och främja funktionella relationer. 

Om du vill lära dig mer om modellen, läs boken! Om du vill använda Kärnkvaliteter professionellt eller om vill unna dig en egen fördjupning i dig själv och hur man kan använda kvadranterna, häng med på en certifierings retreat. Du är också varmt välkommen att vara med i vårt öppna nätverk. Ibland bjuder vi in till fördjupningsträffar. Det finns också en facebooksida där du kan vara med och dela erfarenheter av olika sätt att använda kvadranterna.

COMMUNITYN

VI är fler än hundra personer som använder Kärnkvaliteter i Sverige. Vill du få uppdateringar från oss fyll i formuläret så får du nyheter om aktiviteter och annat.

Vi har även en Facebookgrupp och det arrangeras nätverksmöten för att utbyta erfarenheter och lära sig nytt om hur metoden kan användas på individer, grupper och organisationer.

Gå med i Facebookgruppen

Nästa Handledarutbildning

Den 28-30 september 2022 erbjuder vi nästa omgång av handledarutbildningen.

Du får kunskap och träning i att arbeta med Kärnkvadranterna med både individer och grupper. Du får en fördjupad förståelse för modellen och filosofin bakom den, övningar att använda med grupper och tillfälle till personlig utveckling genom självreflektion kring dina egna kärnkvaliteter.

Utbildningen arrangeras av Gro, och gör dig till “Certified Core Quadrant Trainer”. Utbildningen ger dessutom 24h ICF timmar (International Coach Federation)

Ladda ner inbjudan här.

ARBETSMATERIAL

Vi har tagit fram ett enkelt arbetsblad som vi använder när vi jobbar med detta.
Använd det gärna och uppge källan.

Ladda ner 

Boken

Det har stundtals varit svårt att få tag på litteratur om Kärnkvaliteterna på engelska. På svenska har det inte funnits någonting. Det är därför med glädje vi är med och ger ut denna skrift i Sverige på svenska. Vi hoppas att denna skrift leder till lite mer självinsikt och samskapande i världen, det behövs.

Har du frågor eller om du vill beställa boken klicka på knappen nedan och skicka ett mail.

  • Finns på svenska och engelska. 
  • Pris: 120 kr, Moms och 50 kr frakt tillkommer
  • Rabatter: 10-49 exemplar – 5% rabatt, ingen fraktavgift, 50 eller fler – 10% rabatt ingen fraktavgift, Rabatterna gäller per beställning.

Beställa eller fråga