Ett samskapat arbetssätt för att stödja förändring och organisationsutveckling

Vill du som intern facilitator inom en organisation vidareutveckla dig i den metodik som vi i Gro utvecklat under två decennier; Samskapat Utvecklingsarbete? Det är ett förhållningssätt och arbetssätt för att stödja förändring och organisationsutveckling med en hög grad av involvering och samskapande.

Att arbeta samskapat möjliggör för alla typer av verksamheter och dess medarbetare att utvecklas i takt med varandra och sin samtid. Det skapar välmående arbetsplatser där man tar tillvara på medarbetarnas erfarenheter och kunskap i alla de anpassningar till nya krav och förutsättningar som många organisationer går igenom.

Samskapat utvecklingsarbete är en metod som på ett enkelt och kraftfullt sätt ger er struktur och kontinuitet i ert utvecklingsarbete. Det är en strukturerad process i 5 steg och 16 verktyg som kan kombineras för olika ändamål, där grupper eller organisationer vill ta nästa utvecklingssteg.

För att stötta dig som facilitator att komma igång med metodiken erbjuder Gro nedanstående stödtjänster.

Samskapat utvecklingsarbete på statliga arbetsplatser

På uppdrag av Partsrådet har vi också paketerat vår metodik till en digital tjänst som riktar sig till partsgemensamma initiativ på statliga arbetsplatser. Man adresserar aktuella frågor och utmaningar inom de områden som arbetsgivare tycker är viktigast att lösa tillsammans. Tjänsten är kostnadsfri och ni kan läsa mer här

Gro erbjuder stöd till statliga verksamheter som vill använda Samskapat Utvecklingsarbete i sin verksamhet, och behöver hjälp att sätta igång. Kontakta oss här

Frukostmöte om Samskapat Utvecklingsarbete

Vi berättar om metodiken för er som är intresserade av att använda den i er egen verksamhet.

Innehåll:
 • Principer för metodiken och dess bakomliggande teorier
 • Översiktlig genomgång av verktygslådan.
 • Översiktlig genomgång av upplägg för olika sakfrågor

Målgrupp:Chefer, verksamhetsutvecklare och förändringsledare
Kostnad: Gratis
Kommande datum 2022:
20 juni 2022, 08.00-09.00 (Zoom)
Detta är ett samarbete med Coach2Coach.

Läs mer och anmäl dig här

Samskapat utvecklingsarbete (Maj-Juni)

Fördjupad kunskap och praktisk träning av de centrala verktygen i metodiken, samt stöd i att implementera metodiken i den egna organisationen

Syfte
 • Kunskap om teorier och koncept som skapar mening i samskapande processer
 • Utöka den egna verktygslådan för facilitering
 • Ökad självkännedom i rollen som facilitator.
 • Planera processflöden med hjälp av verktygen för aktuella interventioner du har framför dig
Upplägg
 • 4 moduler på 3 timmar med kunskapspass, erfarenhetsutbyte och praktisk träning (Zoom)
 • Självstudier med videoklipp och korta artiklar (Howspace).
 • Lärgruppsträffar för utbyte i mindre grupp.
 • Tillgång till hela verktygslådan i PDF format.

Målgrupp: Förändringsledare, verksamhetsutvecklare, organisationskonsulter och andra faciliterande roller av mer komplexa utmaningar.
Kostnad: 15 800  kr  exkl. moms/ person. 25% rabatt om anmälan före 31 mars 2022.
Nästa Omgång: Modul 1: 5 maj, Modul 2: 12 maj, Modul 3: 25 maj, Modul 4: 9 juni  (9:00-12:00)

Ladda ner produktblad här.

Samskapat utvecklingsarbete i samarbete med Coach2Coach (Aug-Sep)

Fördjupad kunskap och praktisk träning av de centrala verktygen i metodiken, samt stöd i att implementera metodiken i den egna organisationen

Syfte
 • Kunskap om teorier och koncept som skapar mening i samskapande processer
 • Utöka den egna verktygslådan för facilitering
 • Ökad självkännedom i rollen som facilitator.
 • Planera processflöden med hjälp av verktygen för aktuella interventioner du har framför dig
Upplägg
 • 2 dagar på plats i Stockholm samt uppstart och uppföljning  halvdagar på Zoom.
 • Självstudier med videoklipp och korta artiklar (Howspace).
 • Lärgruppsträffar för utbyte i mindre grupp.
 • Tillgång till hela verktygslådan i PDF format.

Målgrupp: Förändringsledare, verksamhetsutvecklare, organisationskonsulter och andra faciliterande roller av mer komplexa utmaningar.
Kostnad: 17 450  kr  exkl. moms/ person. 14 850 SEK om anmälan före 30 april 2022.

Tider:
Modul 1 9-12 26 augusti, Zoom,
Modul 2: 6-7 september Fysiskt Stockholm, 9-17 båda dagarna
Modul 3 29 september 9-12, Zoom

Ladda ner produktblad här.

Läs mer och anmäl dig här.