Ett samskapat arbetssätt för att stödja förändring och organisationsutveckling

Vill du som intern facilitator inom en organisation vidareutveckla dig i den metodik som vi i Gro utvecklat under två decennier; Samskapat Utvecklingsarbete? Det är ett förhållningssätt och arbetssätt för att stödja förändring och organisationsutveckling med en hög grad av involvering och samskapande.

Att arbeta samskapat möjliggör för alla typer av verksamheter och dess medarbetare att utvecklas i takt med varandra och sin samtid. Det skapar välmående arbetsplatser där man tar tillvara på medarbetarnas erfarenheter och kunskap i alla de anpassningar till nya krav och förutsättningar som många organisationer går igenom.

Samskapat utvecklingsarbete är en metod som på ett enkelt och kraftfullt sätt ger er struktur och kontinuitet i ert utvecklingsarbete. Det är en strukturerad process i 5 steg och 16 verktyg som kan kombineras för olika ändamål, där grupper eller organisationer vill ta nästa utvecklingssteg.

För att stötta dig som facilitator att komma igång med metodiken erbjuder Gro nedanstående stödtjänster.

Samskapat utvecklingsarbete på statliga arbetsplatser

På uppdrag av Partsrådet har vi också paketerat vår metodik till en digital tjänst som riktar sig till partsgemensamma initiativ på statliga arbetsplatser. Man adresserar aktuella frågor och utmaningar inom de områden som arbetsgivare tycker är viktigast att lösa tillsammans. Tjänsten är kostnadsfri och ni kan läsa mer här

Gro erbjuder stöd till statliga verksamheter som vill använda Samskapat Utvecklingsarbete i sin verksamhet, och behöver hjälp att sätta igång. Kontakta oss här

Introduktion för facilitatorer

Introduktion till metodiken på 2,5 tim i syfte att sänka tröskeln till att komma igång med Samskapat Utvecklingsarbete i den egna organisationen.

Innehåll:
  • Principer för metodiken och dess bakomliggande teorier
  • Översiktlig genomgång av verktygslådan.
  • Översiktlig genomgång av upplägg för olika sakfrågor
  • Tillgång till verktygslådan
  • Tips för facilitering

Målgrupp: Interna facilitatorer
Kostnad: 2 900 kr exkl. moms / person
Kommande datum 2021:
16/11, 9.00-11.30 (Zoom)
9/12, 9.00-11.30 (Zoom)

FÖRDJUPNING FÖR FACILITATORER

Fördjupad kunskap och praktisk träning av de centrala verktygen i metodiken, samt stöd i att implementera metodiken i den egna organisationen

Innehåll
  • Självstudier (45 min)
  • Modul 1-3  (2,5 tim i Zoom) Kunskapspass, erfararenhetsutbyte och praktisk träning
  • Coachgrupp för utbyte i mindre grupp.
  • Tillgång till hela verktygslådan.
  • Kursen leds av Staffan Åkerblom och Johan Holm

Målgrupp: Interna facilitatorer
Kostnad: 15 800 kr  exkl. moms/ person
Kommande datum 2022: Modul 1: 12/1, Modul 2: 20/1, Modul 3:3/2 (09.00-11.30)