Ett samskapat arbetssätt för att stödja förändring och organisationsutveckling

Vill du som intern facilitator inom en organisation vidareutveckla dig i den metodik som vi i Gro utvecklat under två decennier; Samskapat Utvecklingsarbete? Det är ett förhållningssätt och arbetssätt för att stödja förändring och organisationsutveckling med en hög grad av involvering och samskapande.

Att arbeta samskapat möjliggör för alla typer av verksamheter och dess medarbetare att utvecklas i takt med varandra och sin samtid. Det skapar välmående arbetsplatser där man tar tillvara på medarbetarnas erfarenheter och kunskap i alla de anpassningar till nya krav och förutsättningar som många organisationer går igenom.

Samskapat utvecklingsarbete är en metod som på ett enkelt och kraftfullt sätt ger er struktur och kontinuitet i ert utvecklingsarbete. Det är en strukturerad process i 5 steg och 16 verktyg som kan kombineras för olika ändamål, där grupper eller organisationer vill ta nästa utvecklingssteg.

För att stötta dig som facilitator att komma igång med metodiken erbjuder Gro nedanstående stödtjänster.

Samskapat utvecklingsarbete på statliga arbetsplatser

På uppdrag av Partsrådet har vi också paketerat vår metodik till en digital tjänst som riktar sig till partsgemensamma initiativ på statliga arbetsplatser. Man adresserar aktuella frågor och utmaningar inom de områden som arbetsgivare tycker är viktigast att lösa tillsammans. Tjänsten är kostnadsfri och ni kan läsa mer här

Gro erbjuder stöd till statliga verksamheter som vill använda Samskapat Utvecklingsarbete i sin verksamhet, och behöver hjälp att sätta igång. Kontakta oss här

Samskapat utvecklingsarbete (Mar-Apr 2023)

Fördjupad kunskap och praktisk träning av de centrala verktygen i metodiken, samt stöd i att implementera metodiken i den egna organisationen

Syfte
  • Kunskap om teorier och koncept som skapar mening i samskapande processer
  • Utöka den egna verktygslådan för facilitering
  • Ökad självkännedom i rollen som facilitator.
  • Planera processflöden med hjälp av verktygen för aktuella interventioner du har framför dig
Upplägg
  • 2 dagar på plats i Stockholm samt uppstart och uppföljning  halvdagar på Zoom.
  • Självstudier med videoklipp och korta artiklar (Howspace).
  • Lärgruppsträffar för utbyte i mindre grupp.
  • Tillgång till hela verktygslådan i PDF format.

Målgrupp: Förändringsledare, verksamhetsutvecklare, organisationskonsulter och andra faciliterande roller av mer komplexa utmaningar.

Pris: 17 450 kr, 14 850 kr exkl. moms/person om anmälan före 17 februari 2023.

Tider:
Modul 1: 15 mars, 9-12, Zoom
Modul 2: 27-28 mars, Fysiskt Stockholm, 9-17 båda dagarna
Modul 3: 28 april, 9-12, Zoom

Ladda ner produktblad här.