Anmälan

Den här filen går inte att öppna eftersom JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare. Aktivera och läs in igen.

Stödet för den här webbläsarversionen har upphört. Uppgradera till en webbläsare som stöds.Ignorera

Namnlöst formulär
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skicka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namnlöst formulär
Frågor
Svar
Inställningar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avsnitt 1 av 1
Formulärets rubrik
Kärnkvaliteter 22-24 2018
 
 
 
 
 
 
Beskrivning av formulär
Preliminär anmälan
E-post*
Giltig e-postadress
 
 
Förnamn
*
Fråga
Förnamn
*
Frågetyp
 
 
 
Kort svar
 
 
 
Stycke
 
 
 
Flerval
 
 
 
Kryssrutor
 
 
 
Rullgardinsmeny
 
 
 
Filöverföring
 
 
 
Linjär skala
 
 
 
Flervalsrutnät
 
 
 
Kryssrutor i rutnät
 
 
 
Datum
 
 
 
Tid
Beskrivning
Läser in bild ...
 
 
 
Bildtext
Kort svarstext
Svarsvalidering har lagts till.
Ta bort
Tal
Text
Längd
Reguljärt uttryck
Större än
Är större än eller lika med
Mindre än
Är mindre än eller lika med
Är lika med
Är inte lika med
Mellan
Inte mellan
Antal
Heltal
Tal
och
Tal
Anpassad feltext
 
 
 
 
 
 
Svarsknapp
(0 punkter)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läser in ...
Läser in …
 
 
Efternamn
*
Fråga
Efternamn
*
Frågetyp
 
 
 
Kort svar
 
 
 
Stycke
 
 
 
Flerval
 
 
 
Kryssrutor
 
 
 
Rullgardinsmeny
 
 
 
Filöverföring
 
 
 
Linjär skala
 
 
 
Flervalsrutnät
 
 
 
Kryssrutor i rutnät
 
 
 
Datum
 
 
 
Tid
Beskrivning
Läser in bild ...
 
 
 
Bildtext
Kort svarstext
Svarsvalidering har lagts till.
Ta bort
Tal
Text
Längd
Reguljärt uttryck
Större än
Är större än eller lika med
Mindre än
Är mindre än eller lika med
Är lika med
Är inte lika med
Mellan
Inte mellan
Antal
Heltal
Tal
och
Tal
Anpassad feltext
 
 
 
 
 
 
Svarsknapp
(0 punkter)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läser in ...
Läser in …
 
 
Epost
*
Fråga
Epost
*
Frågetyp
 
 
 
Kort svar
 
 
 
Stycke
 
 
 
Flerval
 
 
 
Kryssrutor
 
 
 
Rullgardinsmeny
 
 
 
Filöverföring
 
 
 
Linjär skala
 
 
 
Flervalsrutnät
 
 
 
Kryssrutor i rutnät
 
 
 
Datum
 
 
 
Tid
Beskrivning
Läser in bild ...
 
 
 
Bildtext
Kort svarstext
Svarsvalidering har lagts till.
Ta bort
Tal
Text
Längd
Reguljärt uttryck
Större än
Är större än eller lika med
Mindre än
Är mindre än eller lika med
Är lika med
Är inte lika med
Mellan
Inte mellan
Antal
Heltal
Tal
och
Tal
Anpassad feltext
 
 
 
 
 
 
Svarsknapp
(0 punkter)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läser in ...
Läser in …
 
 
Telefon
*
Fråga
Telefon
*
Frågetyp
 
 
 
Kort svar
 
 
 
Stycke
 
 
 
Flerval
 
 
 
Kryssrutor
 
 
 
Rullgardinsmeny
 
 
 
Filöverföring
 
 
 
Linjär skala
 
 
 
Flervalsrutnät
 
 
 
Kryssrutor i rutnät
 
 
 
Datum
 
 
 
Tid
Beskrivning
Läser in bild ...
 
 
 
Bildtext
Kort svarstext
Svarsvalidering har lagts till.
Ta bort
Tal
Text
Längd
Reguljärt uttryck
Större än
Är större än eller lika med
Mindre än
Är mindre än eller lika med
Är lika med
Är inte lika med
Mellan
Inte mellan
Antal
Heltal
Tal
och
Tal
Anpassad feltext
 
 
 
 
 
 
Svarsknapp
(0 punkter)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läser in ...
Läser in …
 
 
Faktureringsuppgifter
*
Rubrik
Faktureringsuppgifter
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivning (valfritt)
Läser in ...
Läser in …
 
 
Företag
*
Fråga
Företag
*
Frågetyp
 
 
 
Kort svar
 
 
 
Stycke
 
 
 
Flerval
 
 
 
Kryssrutor
 
 
 
Rullgardinsmeny
 
 
 
Filöverföring
 
 
 
Linjär skala
 
 
 
Flervalsrutnät
 
 
 
Kryssrutor i rutnät
 
 
 
Datum
 
 
 
Tid
Beskrivning
Läser in bild ...
 
 
 
Bildtext
Kort svarstext
Svarsvalidering har lagts till.
Ta bort
Tal
Text
Längd
Reguljärt uttryck
Större än
Är större än eller lika med
Mindre än
Är mindre än eller lika med
Är lika med
Är inte lika med
Mellan
Inte mellan
Antal
Heltal
Tal
och
Tal
Anpassad feltext
 
 
 
 
 
 
Svarsknapp
(0 punkter)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läser in ...
Läser in …
 
 
Gatuadress
*
Fråga
Gatuadress
*
Frågetyp
 
 
 
Kort svar
 
 
 
Stycke
 
 
 
Flerval
 
 
 
Kryssrutor
 
 
 
Rullgardinsmeny
 
 
 
Filöverföring
 
 
 
Linjär skala
 
 
 
Flervalsrutnät
 
 
 
Kryssrutor i rutnät
 
 
 
Datum
 
 
 
Tid
Beskrivning
Läser in bild ...
 
 
 
Bildtext
Kort svarstext
Svarsvalidering har lagts till.
Ta bort
Tal
Text
Längd
Reguljärt uttryck
Större än
Är större än eller lika med
Mindre än
Är mindre än eller lika med
Är lika med
Är inte lika med
Mellan
Inte mellan
Antal
Heltal
Tal
och
Tal
Anpassad feltext
 
 
 
 
 
 
Svarsknapp
(0 punkter)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läser in ...
Läser in …
 
 
Postadress
*
Fråga
Postadress
*
Frågetyp
 
 
 
Kort svar
 
 
 
Stycke
 
 
 
Flerval
 
 
 
Kryssrutor
 
 
 
Rullgardinsmeny
 
 
 
Filöverföring
 
 
 
Linjär skala
 
 
 
Flervalsrutnät
 
 
 
Kryssrutor i rutnät
 
 
 
Datum
 
 
 
Tid
Beskrivning
Läser in bild ...
 
 
 
Bildtext
Kort svarstext
Svarsvalidering har lagts till.
Ta bort
Tal
Text
Längd
Reguljärt uttryck
Större än
Är större än eller lika med
Mindre än
Är mindre än eller lika med
Är lika med
Är inte lika med
Mellan
Inte mellan
Antal
Heltal
Tal
och
Tal
Anpassad feltext
 
 
 
 
 
 
Svarsknapp
(0 punkter)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läser in ...
Läser in …
 
 
Länka till Kalkylark
 
 
 
 
 
Det kan hända att antalet svar som samlas in av detta formulär överskrider den gräns som stöds i Kalkylark. Om det inte går att visa svaren laddar du ned en .CSV-fil i stället.
Meddelande till svarande
Formuläret tar inte längre emot svar
Sammanfattning
Fråga
Enskilda svar
 
 
 
Insikter
Total poängfördelning
Läser in ...
Läser in svar ...
Förnamn
 
 
Kopiera
Det finns ännu inga svar på den här frågan.
Efternamn
 
 
Kopiera
Det finns ännu inga svar på den här frågan.
Epost
 
 
Kopiera
Det finns ännu inga svar på den här frågan.
Telefon
 
 
Kopiera
Det finns ännu inga svar på den här frågan.
Faktureringsuppgifter
Företag
 
 
Kopiera
Det finns ännu inga svar på den här frågan.
Gatuadress
 
 
Kopiera
Det finns ännu inga svar på den här frågan.
Postadress
 
 
Kopiera
Det finns ännu inga svar på den här frågan.
Väntar på svar
 
 
 
av
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
av
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läser in ...
Läser in svar …
 
 
 
Betyg från tidigare versioner av formuläret är dolda. Läs mer
Inställningar
Frisläpp betyg
Respondentinställningar
Globala standardinställningar för quiz
Poäng för standardfråga
Poäng för varje ny fråga
poäng
Svar
Hantera hur svar samlas in och skyddas
 
 
 
 
Skicka en kopia av svaret till respondenterna
Inaktiverat via Låst läge
Kräver Samla in e-postadresser
Av
På begäran
Alltid
Kräver inloggning
Filöverföring
Total storleksgräns för alla uppladdade filer
Den här gränsen är mindre än maxstorleken för ett enskilt svar.
Svar godkänns inte när gränsen har nåtts. Läs mer
1 GB
10 GB
100 GB
1 TB
Presentation
Hantera hur formulär och svar presenteras
 
 
 
 
Formulärpresentation
Efter sändning
Bekräftelsemeddelande
Tack för din anmälan!
Redigera
Bekräftelsemeddelande
Ditt svar är registrerat
Spara
Avbryt
Begränsningar:
Standardvärden
Standardinställningar för formulär
Inställningarna tillämpas på detta och nya formulär
 
 
 
 
Standardinställningar för fråga
Inställningarna tillämpas på alla nya frågor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.